|  ISSN: 2757-6558   |  e-ISSN: 2757-6558

Yazım Kuralları

Düzce İktisat Dergisi'ne gönderilen makaleler için yazarlar herhangi bir gönderim veya yayın ücreti ödemezler. Düzce İktisat Dergisi’ne gönderilecek makalelerde, yazarların aşağıda belirtilen ilke ve kurallara uymaları gerekmektedir.

 • Örnek Word Şablonunu buradan inceleyebilir, çalışmanızı bu şablonu kullanarak düzenleyebilirsiniz. Bu word şablonu derginin tam formatıdır.
 • Kör hakemlik süreci uygulanacağı için yazar adı, kurum ve iletişim bilgileri ile ORCID numarası gibi yazarı tanıtıcı bilgilere taslak metinde yer vermeyiniz. Bu bilgiler kapak dosyasına yazılarak, ayrı bir dosya halinde sisteme yüklenmelidir. Örnek Kapak dosyasını buradan inceleyebilirsiniz.
 • Ayrıca, makalenizin dergimizde yayınlanabilmesi için Telif Hakkı Anlaşması Formu ile Etik Kurulu İzni Gerektirmediğine Dair Yazar Beyan Formu isimli dosyaların doldurulup imzalanarak ıslak imzalı hallerinin makale dosyasından ayrı olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
 • Ek olarak yazarların Katkı Oranı Beyanı (birden çok yazarlı çalışmalarda), Çıkar Çatışması Beyanı ve Destek ve Teşekkür Beyanı yazıları da, istenirse hakem sürecinden önce istenirse kabul alındıktan sonra, ek dosyalar halinde sisteme yüklenmelidir.

Aşağıda yer alan şekil şartları makale gönderilmeden önce sağlanmak zorunda değildir; ancak, kabul alan makaleler şekil şartlarını yerine getirmeleri koşuluyla yayınlanabilecektir. Dolayısıyla, makalenin şekil şartlarına uygun hazırlanarak sisteme yüklenmesi veya hakem süreci tamamlanıp kabul aldıktan sonra şekil şartlarına göre yeniden düzenlenmesi konusunda tercih ve sorumluluk yazar(lar)a aittir.

Makale Yazım Kuralları

 1. Makaleler “Office Word” programında A4 boyutlarında hazırlanmalı, Öz kısmı 150-200 kelime civarında olmalı, makalelerin toplam uzunluğu 25 sayfayı geçmemelidir. (Düzce İktisat Dergisi Makale Yazım Şablonunu kullanmanızı tavsiye ederiz.)
 2. Genel sayfa düzeni; Sol:  2,5 cm, Sağ: 2,5 cm, Üst: 2,5 cm ve Alt: 2,5 cm olmalıdır. Genel sayfa düzeninden farklı olarak sadece Öz, Anahtar Kelimeler, JEL Sınıflandırması ile Abstract, Keywords, JEL Classification kısımlarında sayfa düzeni; Sol:  3,5 cm, Sağ: 3,5 cm, Üst: 2,5 cm ve Alt: 2,5 cm olmalıdır.
 3. Yazı stili, Palatino Linotype seçilmeli ve makalenin tamamı bu yazı sitilinde hazırlanmalıdır.
 4. Başlık 17 punto, Title 16 punto, Öz, Anahtar Kelimeler, JEL Sınıflandırması ile Abstract, Keywords, JEL Classification kısımları 9 punto, makalenin metin kısımları 10 punto, başlıklar derecesine bağlı olarak 12-10 punto aralığında – birinci düzey başlık 12 punto, ikinci düzey başlıklar 11 punto, üçüncü düzey başlıklar 10 punto ve varsa daha alt düzey başlıklar 10 punto – tablo, şekil ve grafiklerin başlık ve metin kısımları 10 punto, tablo, şekil ve grafiklere ait kaynak ve not kısımları ise 9 punto, son olarak dipnotlar 8 punto olacak şekilde makaleler düzenlenmelidir.
 5. Makalenin başlangıcında konumlanacak olan Ana Başlık, Title, Öz ve Abstract (sadece başlık kısmı, metin kısmı değil) ile metin kısmında yer alan tablo, şekil, grafik ve denklemler ortalanmalıdır. Bunların dışında kalan Öz ve Abstract’ın metin kısımları, Anahtar Kelimeler, JEL Sınıflandırması, Keywords, JEL Classification kısımları, makalenin metin kısımları, kaynakça dâhil olmak üzere iki yana yaslı olmalı; son olarak, her düzeydeki başlık sola yaslı olmalıdır.
 6. Metin içindeki her bir başlık (Giriş dâhil olmak üzere) ondalıklı sisteme göre derece derece numaralandırılmalı; Sonuç ve Kaynakça kısımları ise hariç tutulmalı ve numaralandırılmamalıdır.
 7. Öz, Anahtar Kelimeler, JEL Sınıflandırması ile Abstract, Keywords, JEL Classification kısımları italik yazılmalı, ayrıca gerekli görüldüğü yerlerde italik yazı vurgulama amacıyla kullanılmalıdır.
 8. Makalenin her düzeyindeki başlık kalın olmalı (makalenin ana başlığı ve title hariç; bu kısımlar kalın olmayacak) ve başlığı oluşturan kelimelerin sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır.
 9. Makalenin metin kısmında yer alan başlık ve paragraflar girintisiz olarak yazılmalıdır. Satır aralığı 1 olarak ayarlanmalı, başlık ve paragrafların önce ve sonrasında 6 nk aralık bırakılmalıdır.
 10. Hem metin içi atıflarda hem de kaynakçada APA 6 atıf ve kaynakça stili kullanılmalıdır. APA 6’ya dair detaylı bilgilere http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf adresinden ulaşabilirsiniz. Bu stili Mendeley’de yer alan American Psychological Association 6th Edition (Turkish) seçeneğini kullanarak da uygulayabilirsiniz.
 11. Düzce İktisat Dergisi Makale Yazım Şablonu içinde yazım kurallarına uygun olarak makalenizin düzenlenmesini sağlayacak bütün stiller hazırlanmıştır.
 12. Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanan makaleler değerlendirmeye alınacak, fakat diğer dillerde hazırlanan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Makalenin Türkçe olarak hazırlanması durumunda, makalenin uluslararası farkedilirliğini yükseltmek için Kaynakçadan sonra Extended Abstract eklenmesi gerekmektedir. İngilizce olarak hazırlanan makalelerde ise Başlık ile Title kısımları ve Öz-Anahtar Kelimeler-JEL Sınıflandırması ile Abstract-Keywords-JEL Classification kısımları yer değiştirecektirecektir.

Sisteme Yüklenmesi Gereken Dosyalar

 1. Makalenin tam metin taslağı (Genişletilmiş İngilizce Özetiyle)
 2. Kapak dosyası

Yukarıdaki iki dosya, hakem kontrol sürecinin başlatılabilmesi için öncelikli olarak sisteme yüklenmelidir. Aşağıdaki dosyalar, makalelerin yayınlanmasına kadar geçecek süre içerisinde sisteme yüklenmelidir.

       3. Telif Hakkı Anlaşması Formu

       4. Etik Kurulu İzni Gerektirmediğine Dair Yazar Beyan Formu

       5. Benzerlik Oranını Gösterir Belge

Yazım Kuralları ile ilgili destek almak ve önerilerinizi paylaşmak için kerempirali@duzce.edu.tr adresine mail gönderebilirsiniz.


1.681 defa okundu.