|  ISSN: 2757-6558   |  e-ISSN: 2757-6558

Amaç ve Kapsam

Amaç

DİD'İn temel amacı; iktisadi ve İdari bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, bu alandaki  çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.

Kapsam

DİD, 2020 yılında yayın hayatına başlamış olup 2021 yılından itibaren yılda 2  kez (Nisan ve Aralık) olmak üzere elektronik olarak yayınlanan uluslararası hakemli, bilimsel  bir dergidir. Dergide iktisat ve işletme alanlarında, uygulamalı veya  kuramsal çalışmalara, model önerilerine,  analiz ve değerlendirmelere,  nicel ve nitel araştırmalara yer verilir.


1.350 defa okundu.