|  ISSN: 2757-6558   |  e-ISSN: 2757-6558

Hakkımızda

Düzce İktisat Dergisi (DİD), sosyal bilimler alanında bilimsel kurallara uygun araştırmaları yayınlayan (çift kör hakemlik süreci ve intihal taraması uygulayan) açık erişimli ve uluslararası hakemli bir dergidir.

DİD, 2020 yılından itibaren yayın sürecine başlamış olup 2021 yılından itibaren her yıl Nisan ve Aralık aylarında elektronik olarak yılda 2 kez yayımlanan uluslararası hakemli, bilimsel bir dergidir.

Dergide iktisadi ve idari bilimlerin iktisat, işletme ve ekonomi ile bağlantılı konularında Türkçe ve İngilizce olarak, uygulamalı veya  kuramsal çalışmalara, model önerilerine,  analiz ve değerlendirmelere,  nicel ve nitel araştırmalara yer verilir.

ISSN : 2757-6558
Dergi Kısaltması: DİD

 


1.777 defa okundu.