|  ISSN: 2757-6558   |  e-ISSN: 2757-6558

Düzce İktisat Dergisi 2021, Cil. 2(2) 152-166

Kredi Kararını Rasyonelleştirmede Finansal Analizin Rolü: Kuzey Irak’ taki Bankalar Örneği

Hoshmand ZRARİ


Benzer Makaleler

Benzer bir makale bulunamadı.