|  ISSN: 2757-6558   |  e-ISSN: 2757-6558

Düzce İktisat Dergisi 2021, Cil. 2(1) 24-48

Brexit Sürecinin Birleşik Krallık ve Türkiye Ekonomilerine Etkilerinin Dış Ticaret Bağlamında Analizi

Gizem KOL