|  ISSN: 2757-6558   |  e-ISSN: 2757-6558

Düzce İktisat Dergisi 2020, Cil. 1(1) 57-68

Tarihsel Süreçte İltizam Sisteminin Sosyo Ekonomik Etkileri; Devlet Erkinin Kişisel Kullanımı “Mültezim”

Mehmet Emin YARDIMCI, Erkan OFLAZ, Oktay MENECLER