|  ISSN: 2757-6558   |  e-ISSN: 2757-6558

Orjinal Araştırma Makalesi | Düzce İktisat Dergisi 2021, Cil. 2(2) 152-166

Kredi Kararını Rasyonelleştirmede Finansal Analizin Rolü: Kuzey Irak’ taki Bankalar Örneği

Hoshmand ZRARİ

ss. 152 - 166   |  Makale No: dİd.2021.012

Yayın tarihi: Aralık 21, 2021  |   Okunma Sayısı: 49  |  İndirilme Sayısı: 426


Özet

Dünyanın zamanla gelişmesi bireylerin ve firmaların da finansal ihtiyaçlarının artmasına neden olmaktadır. Bireyler ve firmalar, söz konusu finansal ihtiyaçların karşılanabilmesi için finansal kuruluşlara başvururlar. Finansal ihtiyaçlarının giderilmesi için finansal kuruluşlara yapılan taleplerin çoğu kredi şeklinde olmaktadır.  Çalışmanın temel amacı; Finansal kuruluşlardan olan bankaların, yapılan kredi taleplerini değerlendirirken, kredi kararlarını rasyonelleştirmek için bir araç olarak finansal analize ne ölçüde güvendiklerini belirlemektir. Çalışmada örneklem olarak, Kuzey Irak bölgesinde yer alan bankalarda çalışan 100 kredi görevlisi üzerinde bir pratik çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada verileri işlemek ve değişkenler arasındaki ilişkileri bulmak için istatistiksel analiz programını (SPSS) kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre, her iki bağımlı değişken olan kredi başvuru sahibi ile ülkenin genel ekonomik ve siyasi durumu ve bankalar ile ilgili faktörler, bağımsız değişken olan kredi kararının rasyonelleştirilmesi arasında pozitif korelasyon olduğu ve bağımsız değişken olan kredi kararının rasyonelleştirilmesinde bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Finansal Analiz, Finansal Oranlar, Kredi Kararı


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
ZRARI, H. (2021). Kredi Kararını Rasyonelleştirmede Finansal Analizin Rolü: Kuzey Irak’ taki Bankalar Örneği . Düzce İktisat Dergisi, 2(2), 152-166.

Harvard
ZRARI, H. (2021). Kredi Kararını Rasyonelleştirmede Finansal Analizin Rolü: Kuzey Irak’ taki Bankalar Örneği . Düzce İktisat Dergisi, 2(2), pp. 152-166.

Chicago 16th edition
ZRARI, Hoshmand (2021). "Kredi Kararını Rasyonelleştirmede Finansal Analizin Rolü: Kuzey Irak’ taki Bankalar Örneği ". Düzce İktisat Dergisi 2 (2):152-166.

Kaynakça

  Alishah, S. (2010). Türk bankacılık sektöründe banka kredilerinin kullandırılmasında teminat belirleme yöntemleri. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 39, 1, (195-211).

  Blbas, H. (2014). Statistical Analysis of Depression and Social Support Change in Arab Immigrant Women in USA. Electronic Theses and Dissertations 2004-2019. 4708.

  Blbas, H. (2019). Statistical analysis for the most influential reasons for divorce between men and women in Erbil-Iraq. International Journal. 2004-2019. 4708.

  Destereci, P. (2009). Türkiye bankacılık sistemi açısından krediler ve kredi değerlendirmede kullanılan mali analiz yöntemleri. Namık Kemal Üniversitesi, Fen bilimleri enstitüsü, (46).

  Doğan, M. (2013). Katılım ve geleneksel bankaların finansal performanslarının karşılaştırılması: Türkiye Örneği. Muhasebe ve finansman dergisi, S:58, (175-188).

  Komba, O.D. (2015). The Role of Financial Statement Analysis on Decision Making in Tanzanian Banking Industry: The case of CRDB Bank PLC; Dar es Salaam.

  Koyuncu, C. & Saka, B. (Aralık 2011). Takipteki Kredilerin Özel Sektöre Verilen Krediler ve Yatırımlar Üzerindeki Etkisi . Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (31) 4773/65706

  Safarlı, S. (2019). Azerbaycan ve Türkiye'de petrol işletmelerinde finansal analiz: Tüpraş ve Socar uygulaması. Anadolu üniversitesi, sosyal bilimler enistütüsü, 612564, 46.

   Sağkol E., Aydan Aydın İ., Mazmanc H., Yalım H. ve diğerler. (2013). Kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin tebliğ şerhi. Türkiye bankalar birliği sitesi, 299, (150-160).

  Sarı, S. (2020). Banka kredilerinde sektörel yoğunlaşma ve kredi riski ilişkisi: Türkiye örneği (2007-2018). Gazi Üniversitesi, Sosyal bilimler enstitüsü, (12-13).

  Solak, B. (2012). Kısıtlar teorisi yaklaşımı ile üretim senaryolarının finansal analizi: Otomotiv endüstrisinde bir uygulama, (55).

  Tokel, Ö. E. Y., & Karatepe, Y. T. D. (2004). Kredi Risk Modelleri Kullanırak Kredi Taleplerinin Değerlendirmesi (Doctoral dissertation, İşletme Anabilim Dalı), (4).

  Tunç, H. (2013). Ekonomik göstergeler ışığında banka kredilerinin büyüme ve kalkınmadaki rolü: Tüketici kredileri, taşıt kredileri, konut kredileri ayrımı. Süleyman Demirel üniversitesi, sosyal bilimler enstitüsü.

  Türk, V. (2010). Finansal analizde kullanılan oranlar ve firma değeri ilişkisi İMKB’de bir uygulama. The Journal of Accounting and Finance, 46, (74-83).

  الدباس, ح. (2014). العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ القرار الائتماني في المصارف العاملة في سورية:حالة تطبيقية على المصارف الخاصة في سورية. جامعة دمشق, قسم الاقتصاد المالي والنقدي. (40,43) ,

  الغصين, ه. (2004). استخدام النسب المالية للتنبؤ بتعثر الشركات: دراسة تطبيقية على قطاع المقاولات في قطاع غزة. جامعة الاسلامية للنشر.42,

  صالح, م. ا. (2018). دور التحليل المالي في تشخيص الوضعية المالية للمؤسسة دراسة ميدانية بالمركب الصناعي التجاري الحضنة بالمسيلة للفترة  (2015-2017). جامعة محمد بوضياف المسيلة للنشر.(9-10) ,

  عبدالحي, م. (2017). دور التحليل المالي في ترشيد قرارات منح الائتمان المصرفي: دراسة ميدانية بنك فيصل الاسلامي- الخرطوم. جامعة نيلين للنشر.(5,36,44)  ,

  عمار, ب. م. (2011). المنهج الحديث للتحليل المالي الاساسي في تقيم الاداء: دراسة حالو شركة اسمنت السعودية للفترة الننتدة  (2006-2010) قاعدة المنظومة للرسائل الجامعية للنشر. 7 ,

  وحيد, س. (2018). استخدام البنوك التجارية للنسب المالية في اتخاذ القرار التمويلي: دراسة حالة: بنك الفلاحة و التنمية الريفية  (BADR). جامعة ام البواقي للنشر.(6,68) ,