|  ISSN: 2757-6558   |  e-ISSN: 2757-6558

Orjinal Araştırma Makalesi | Düzce İktisat Dergisi 2021, Cil. 2(1) 49-62

Hisse Senedi Fiyatlarının Ortalamaya Dönüşü: Kesirli Frekanslı Fourier ADF Birim Kök Testi

Ayşegül HAN

ss. 49 - 62   |  Makale No: dİd.2021.004

Yayın tarihi: Nisan 23, 2021  |   Okunma Sayısı: 85  |  İndirilme Sayısı: 274


Özet

Bu çalışmada Türkiye için hisse senedi fiyatlarının ortalamaya dönüşü araştırılmaktadır. Bu amaçla OECD resmi veri tabanından elde edilen 1988:01-2021:01 aylık değişkenlere Christopoulos ve Leon-Ledesma (2011) tarafından literatüre kazandırılan kesirli frekanslı Fourier birim kök testi uygulanmıştır. Yapılan analiz neticesinde uygun frekans değeri 0.5 bulunmuş ve modele dâhil edilen trigonometrik terimlerinin anlamlı olduğu bulgusu elde edilmiştir. Elde edilen test istatistiğine göre Türkiye’nin hisse senedi fiyatlarının sabitli model için anlamlılık %5 düzeyinde, sabitli ve trendli model için ise %1 anlamlılık düzeyinde durağan olduğu görülmektedir. Bu da hisse senesi fiyatlarının ortalamaya geri döneceği anlamına gelmektedir. Yani şokların hisse senedi fiyatları üzerinde geçici etkilerinin olacaktır. Bu sonuç da geçmişteki fiyat hareketleri incelenerek gelecekteki hareketlerin ön görülebileceği ve böylece yatırımcıların anormal getiri elde etmek için farklı ticaret stratejileri geliştirebileceği anlamına gelmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hisse Senedi Fiyatları, Durağanlık, Kesirli Frekanslı Fourier Birim Kök


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
HAN, A. (2021). Hisse Senedi Fiyatlarının Ortalamaya Dönüşü: Kesirli Frekanslı Fourier ADF Birim Kök Testi . Düzce İktisat Dergisi, 2(1), 49-62.

Harvard
HAN, A. (2021). Hisse Senedi Fiyatlarının Ortalamaya Dönüşü: Kesirli Frekanslı Fourier ADF Birim Kök Testi . Düzce İktisat Dergisi, 2(1), pp. 49-62.

Chicago 16th edition
HAN, Aysegul (2021). "Hisse Senedi Fiyatlarının Ortalamaya Dönüşü: Kesirli Frekanslı Fourier ADF Birim Kök Testi ". Düzce İktisat Dergisi 2 (1):49-62.

Kaynakça

  Atan, M., Özdemir, Z.A., Duman, S., Kayacan, M. & Boztosun, D. (2006). İMKB’nin etkinlik düzeyinin zaman serisi ekonometrisi ile analizi. [Erişim adresi: www.finansbilim.com/ufs2006/Makaleler/IMKBNINETKINLIK.pdf, Erişim Tarihi: 16.04.2021).

  Bai, J. & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models, Journal of Applied Econometrics, 18, 1-22.

  Balvers, R., Wu, Y. & Gilliland, E. (2000), Mean reversion across national stock markets and parametric contrarian investment strategies, Journal of Finance, 55, 745-772.

  Becker, R., Enders, W. & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters, Journal of Applied Econometrics, 19, 899-906.

  Becker, R., Enders, W. & Lee, J, (2006). A stationarity test in the presence of unknown number of smooth breaks, Journal of Time Series Analysis, 27, 381-409

  Buguk, C. W. & Brorsen, B. W. (2003. Testing weak-form market efficiency: evidence from the Istanbul Stock Exchange, International Review of Financial Analysis, 12(5), 579-590.

  Chaudhuri, K. & Wu, Y. (2003). Random walk versus breaking trend in stock prices: evidence from emerging markets, Journal of Banking & Finance, 27, 575-592.

  Chaudhuri, K. & Wu, Y. (2004). Mean reversion in stock prices: evidence from emerging markets, Managerial Finance, 30, 22-31.

  Choudhry, T. (1997). Stochastic trends in stock prices: evidence from Latin American markets, Journal of Macroeconomics, 19, 285-304.

  Christopoulos, D. K. & Leon-Ledesma, M. A. (2011). International output convergence, breaks, and asymmetric adjustment. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 15(3), 1-31.

  Çevik, E.İ. & Erdoğan, S. (2011). Bankacılık sektörü hisse senedi piyasasının etkinliği: yapısal kırılma ve güçlü hafıza. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (1), 26-40.

  Debondt, W. &  Thaler, R. (1985). Does the stock market overreact?, Journal of Finance, 40, 793-805.

  Dickey, D. A. & Fuller, W. A. (1979). Distributions of the estimators for autoregressive time series with a unit root, Journal of the American Statistical Association, 74, 427-431.

  Dickey, D. A. & Fuller, W. A. (1981). Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root, Econometrica, 49, 1057-1072.

  Ergül, N. (2009). Ulusal hisse senetleri piyasasında etkinlik. Yönetim Bilimleri Dergisi , 7(1) , 101-118. https://dergipark.org.tr/en/pub/comuybd/issue/4110/54115

  Fama, E. F. (1990). Term-structure forecasts of interest rates, inflation and real returns, Journal of Monetary Economics, 25, 59-76.

  Fama, E. F. & French, K. R. (1988a). Dividend yields and expected stock returns, Journal of Financial Economics, 22, 3-25.

  Fama, E. F. & French, K. R. (1988b). Permanent and temporary components of stock prices, Journal of Political Economy, 96, 246-273.

  Grieb, T.A. & Reyes, M. G. (1999). Random walk tests for Latin American equity indexes and individual firms, Journal of Financial Research, 22, 371-383.

  Huber, P. (1997). Stock market returns in thin markets: evidence from the Vienna stock exchange, Applied Financial Economics, 7, 493-498.

  Im, K. S., Pesaran, M. H. & Shin, Y. (1997). Testing for unit roots in heterogeneous panels, Manuscript, Department of Applied Economics, University of Cambridge, Cambridge.

  Im, K.S., Pesaran, M.H. & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels, Journal of Econometrics, 115, 53-74.

  Kahraman, D. & Erkan, M. (2005). İstanbul menkul kıymetler borsasında tesadüfi yürüyüş testi. Yönetim ve Ekonomi, 12 (1), 1-14.

  Kawakatsu, K. & Morey, M.R. (1999). An empirical examination of financial liberalization and the efficiency of the emerging market stock prices, Journal of Financial Research, 22, 358-411.

  Kasman, A. & Kirkulak, B. (2007). Türk hisse senedi piyasası etkin mi?: Yapısal kırılmalı birim kök testlerinin uygulanması. İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 22, (253), 68-78.

  Kilian, L. & Taylor, M. P. (2003). Why is it so difficult to beat the random walk forecast of exchange rates?, Journal of International Economics, 60, 85-107.

  Kim, M. J., Nelson, C. R. & Startz, R. (1991), Mean reversion in stock prices? A reappraisal of the empirical evidence, The Review of Economic Studies, 58, 515-528.

  Lee, C. C., Lee, J. D. & Lee, C. C. (2010). Stock prices and the efficient market hypothesis: Evidence from a panel stationary test with structural breaks, Japan and the World Economy, 22, 49-58.

  Levin, A., Lin, C. F. & Chu, C-S. J. (2002). Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties, Journal of Econometrics, 108, 1-24.

  Li, C. A. & Chen, T. H. (2010). Revisiting mean reversion in the stock prices for both the U. S. and its major trading partners: Threshold unit root test, The International Review of Accounting, Banking and Finance, 2, 23-38.

  Liu, X., Song, H. & Romilly, P. (1997). Are Chinese stock markets efficient? A cointegration and causality analysis, Applied Economics Letters, 4, 511-515.

  Lo, A. W. & MacKinlay, A. C. (1988). Stock market prices do not follow random walks: evidence from a simple specification test, Review of Financial Studies, 1, 41-66.

  Ludlow, J. & Enders, W. (2000). Estimating non-linear ARMA models using Fourier coefficients, International Journal of Forecasting, 16, 333-347.

  Mishra, A. & Mishra, V. (2011). Is the Indian stock market efficient? Evidence from a TAR model with an autoregressive unit root, Applied Economics Letters, 18, 467-472.

  Murthy, V. N. R., Washer, K. & Wingender, J. (2011). Do U.S. stock prices exhibit mean reversion? Evidence from recent nonlinear unit root tests, International Research Journal of Finance and Economics, 68, 46-49.

  Narayan, P. K. (2005). Are the Australian and New Zealand stock prices nonlinear with a unit root?”, Applied Economics, 37, 2161-2166.

  Narayan, P. K. (2006). The behaviour of US stock prices: evidence from a threshold autoregressive model, Mathematics and Computers in Simulation, 71, 103-108.

  Narayan, P. K. (2008). Do shocks to G7 stock prices have a permanent effect? Evidence from panel unit root tests with structural change, Mathematics and Computers in Simulation, 77, 369-373.

  Narayan, P. K. & Narayan, S. (2007). Mean reversion in stock prices: New evidence from panel unit root tests, Studies in Economics and Finance, 24, 233-244.

  Narayan, P. K. & Smyth, R. (2004). Is South Korea’s stock market efficient?, Applied Economics Letters, 11, 707-10.

  Narayan, P. K. & Smyth, R. (2007). Mean reversion versus random walk in G7 stock prices: evidence from multiple trend break unit root tests, International Financial markets, Institutions and Money, 17, 152-66.

  Osbourne, M. F. M. (1959). Brownian motion in stock market, Operations Research, 7, 145-73.

  Perron, P. (1990). Testing for a unit root in a time series with changing mean, Journal of Business of Economic and Statistics, 8, 153-162.

  Poterba, J. M. & Summers, L. H. (1988), Mean reversion in stock prices: evidence and implications, Journal of Financial Economics, 22, 27-59.

  Quah, D. (1992). International patterns of growth: I. Persistence in cross-country disparities, unpublished manuscript, London School of Economics, London.

  Quah, D. (1994). Exploiting cross-section variations for unit root inference in dynamic data, Economics Letters, 44, 9-19.

  Richards, A. J. (1995). Comovements in national stock market returns: evidence of predictability but not cointegration, Journal of Monetary Economics, 36, 631-654.

  Richards, A. J. (1997). Winner-loser reversals in national stock market indices: can they be explained?, Journal of Finance, 52, 2129-2144.

  Taylor, M. P. & Peel, D. A. (2000). Nonlinear adjustment, long-run equilibriumand exchange rate fundamentals, Journal of International Money and Finance, 19, 33-53.

  Urrutia, J. L. (1995). Test of random walk and market efficiency for Latin American emerging equity markets, Journal of Financial Research, 18, 299-309.

  Yılancı, V. (2012). Mean Reversion In Stock Prices Of G7 Countrıes: Evidence From Panel SURADF And Panel SURKSS Tests. Actual Problems of Economics, 5, 380-385.

  Zhu, Z. (1998). The random walk of stock prices: evidence from a panel of G7 countries, Applied Economics Letters, 5, 411-3.

  Zivot, E. & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil price shocks and the unit root hypothesis, Journal of Business of Economic and Statistics, 10, 251-270.