|  ISSN: 2757-6558   |  e-ISSN: 2757-6558

Orjinal Araştırma Makalesi | Düzce İktisat Dergisi 2021, Cil. 2(1) 24-48

Brexit Sürecinin Birleşik Krallık ve Türkiye Ekonomilerine Etkilerinin Dış Ticaret Bağlamında Analizi

Gizem KOL

ss. 24 - 48   |  Makale No: dİd.2021.003

Yayın tarihi: Nisan 19, 2021  |   Okunma Sayısı: 333  |  İndirilme Sayısı: 653


Özet

Birleşik Krallık (BK), 23 Haziran 2016 tarihinde ülke genelinde yapılan bir referandumla Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma kararı almıştır. AB ile BK arasında yapılan müzakereler sonucunda, Avrupa Parlamentosu’nun geri çekilme anlaşmasını onaylamasıyla BK, 31 Ocak 2020 tarihi itibariyle AB’den resmen ayrılmıştır. Brexit süreci sadece BK için değil, aynı zamanda tüm dünya için de bir dönüm noktasıdır. Çalışmada, Brexit’in altında yatan nedenler ve Brexit süreci incelenmiştir. Ayrıca, Brexit sürecinin Birleşik Krallık ve Türkiye ekonomileri üzerine etkileri dış ticaret bağlamında analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Brexit, Birleşik Krallık, İngiltere, Türkiye, Avrupa Birliği, Dış Ticaret


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
KOL, G. (2021). Brexit Sürecinin Birleşik Krallık ve Türkiye Ekonomilerine Etkilerinin Dış Ticaret Bağlamında Analizi . Düzce İktisat Dergisi, 2(1), 24-48.

Harvard
KOL, G. (2021). Brexit Sürecinin Birleşik Krallık ve Türkiye Ekonomilerine Etkilerinin Dış Ticaret Bağlamında Analizi . Düzce İktisat Dergisi, 2(1), pp. 24-48.

Chicago 16th edition
KOL, Gizem (2021). "Brexit Sürecinin Birleşik Krallık ve Türkiye Ekonomilerine Etkilerinin Dış Ticaret Bağlamında Analizi ". Düzce İktisat Dergisi 2 (1):24-48.

Kaynakça

  Aktaş, G., & Kaplan, Z. (2020). Brexit Sonrası Alternatif Ticaret Senaryoları ve Olası İktisadi Etkileri. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 217-248.

  Alakbarov, N. (2018). Brexit'in Politik Ekonomisi. İstanbul: İktisadi Kalkınma Vakfı.

  Altay, F. (2016). Brexit - İngiltere'nin AB'den Ayrılma Sorunsalı "Türkiye'ye Olası Etkileri. Konya: Konya Ticaret Odası Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü.

  Aras, İ., & Günar, A. (2018). Birleşik Krallık’ın AB’den Ayrılma Referandumu: Brexit Süreci ve Sonuçları. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, 90-10.

  Ashcroft, M. (2019). How the United Kingdom Voted on EU Referendum Day – and Why. ConservativeHome.

  Bostan, A. (2019). Avrupa Bütünleşmesinde Ortak Çıkarlar ve Ortak Kimlik: Doğu Avrupa, Türkiye ve Brexit. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 8(24), 581-609.

  Chang, W. (2018). Brexit and Its Economic Consequences. The World Economy, 2349-2373.

  Çetin, M. (2020). Popülizm ve Salgınla Ulus Devlete Geçiş, Gıda Tedarik Zinciri İle Birliğe Dönüş. Euro Politika Dergisi, 163-187.

  De Vries, C. (2017). Benchmarking Brexit: How the British Decision to Leave Shapes EU Public Opinion. Journal of Common Market Studies, 55(1), 38-53.

  Department of International Trade. (2020). Exporting to Turkey. London, United Kingdom. https://www.great.gov.uk/markets/turkey/ adresinden alındı

  Department of International Trade. (2020). UK Trade in Numbers. London: Statistics and Data Science Team. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/868378/200227_UK_trade_in_Numbers_full_web_version_final.pdf adresinden alındı

  Deutsche Welle. (2020). Türkiye ile İngiltere Ticaret Anlaşmasını İmzalıyor. Bonn, Deutschland. https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiye-ile-ingiltere-ticaret-anla%C5%9Fmas%C4%B1n%C4%B1-imzal%C4%B1yor/a-56076207 adresinden alındı

  Dura, C., & Altıparmak, A. (2000). 1838 Osmanlı-İngiliz Ticaret Anlaşması: Nedenleri ve Sonuçları. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi(16), 17-30.

  Efe, H. (2017). Brexit Sonrası Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği Arasındaki Tek Pazar Üzerine Müzakereler: “Sert” Brexit mi, “Yumuşak” Brexit mi? E. Esen, & D. Şekeroğlu içinde, BREXIT – Elveda Avrupa İngiltere’nin AB’den Ayrılmasından Sonra Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye‐AB İlişkilerinde Fırsatlar ve Tehditler (s. 109-138). Ankara: Siyasal Kitabevi.

  Erdem, L. (2019). Brexit'in Nedenleri, İngiltere ve Avrupa Ekonomisine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  European Commission. (2020). Brexit Negotiations Documents. Brussels, European Union.

  European Commission. (2020). Meetings of the EU-UK Joint and Specialised Committees under the Withdrawal Agreement. Brussels: European Commission. https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-agreement/meetings-eu-uk-joint-and-specialised-committees-under-withdrawal-agreement_en adresinden alındı

  European Union. (2020, Aralık 31). The EU-UK Trade and Cooperation Agreement. European Commission Website: https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en adresinden alındı

  Gallardo, C., Rosca, M., Scott, M., Moens, B., & Casalicchio, E. (2020). Brexit Ticaret Anlaşması Yoksa Ne Olur? Euro Politika Dergisi. http://www.europolitika.com/brexit-ticaret-anlasmasi-yoksa-ne-olur/ adresinden alındı

  Gasimzade, I. (2018). Brexit: The impact on the United Kingdom and Turkey. International Journal of Humanities and Education, 4(7), 1-10.

  Government of Netherlands. (2020). Brexit - new EU-UK partnership: where do we stand? Amsterdam, Netherlands. Ocak 3, 2021 tarihinde https://www.government.nl/topics/brexit/brexit-where-do-we-stand#timeline-major-event-214743300-820160442 adresinden alındı

  Government of UK. (2019). Common Travel Area: Rights of UK and Irish Citizens. London, United Kingdom. https://www.gov.uk/government/publications/common-travel-area-guidance adresinden alındı

  Government of UK. (2021). Trade with Turkey from 1 January 2021. London, United Kingdom. https://www.gov.uk/guidance/summary-of-the-uk-turkey-trade-agreement adresinden alındı

  Gürsoy, Y. (2019). Türkiye- Birleşik Krallık-AB İlişkilerinde Siyasi ve Ekonomik Riskler ve Fırsatlar. İstanbul: DEIK.

  Hantzsche, A., Kara, A., & Young, G. (2018). The Economic Effects of the Government's Proposed Brexit Deal. National Institute of Economic and Social Research, 1-25.

  Karaca, T. (2019). Lizbon Antlaşması'yla Tanınan Ayrılma Hakkı Çerçevesinde Brexit Süreci, Brexit'in Birleşik Krallık ve AB Üzerine Muhtemel Etkileri. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  Ker-Lindsay, J. (2018). Did the Unfounded Claim that Turkey was about to Join the EU Swing the Brexit Referendum? The London School of Economics and Political Science (LSE) British Politics and Policy Blog. https://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/unfounded-claim-turkey-swing-brexit-referendum/ adresinden alındı

  Kılcı, E. (2018). Brexit; Birleşik Krallık ve Euro Bölgesi Açısından Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Sakarya İktisat Dergisi, 7(1), 1-26.

  Koçarslan, H. (2019). Uluslararası Pazarlamada Dış Çevre Koşulu Olarak Brexit Süreci ve Türkiye Üzerine Etkileri. International Journal of Arts and Social Studies, 2(3), 1-13. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1331055 adresinden alındı

  Martin, N. (2017). Türkiye, Avrupa Birliği ve Brexit. E. Esen, & D. Şekeroğlu içinde, Brexit: Elveda Avrupa: İngiltere’nin AB’den Ayrılmasından Sonra Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye‐AB İlişkilerinde Fırsatlar ve Tehditler (s. 39-64). Ankara: Siyasal Kitabevi.

  Migration Watch UK. (2020). Net Migration Statistics. London, Westminster, United Kingdom. https://www.migrationwatchuk.org/statistics-net-migration-statistics/#create-graph adresinden alındı

  Office for National Statistics. (2020). Total Trade (TT): WW: Balance: BOP: CP: SA. London, United Kingdom. Aralık 31, 2020 tarihinde https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/timeseries/ikbj/mret adresinden alındı

  Office for National Statistics. (2020). Trade in Goods (T): EU: Balance: BOP: CP: SA. London, United Kingdom. Aralık 30, 2020 tarihinde https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/balanceofpayments/timeseries/l87q/mret adresinden alındı

  Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). United Kingdom Economic Snapshot. Paris: OECD. https://www.oecd.org/economy/united-kingdom-economic-snapshot/ adresinden alındı

  Oxford Learner's Dictionaries. (t.y). Definition of Brexit noun from the Oxford Advanced Learner's Dictionary. Oxford, United Kingdom. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/brexit adresinden alındı

  Örmeci, O. (2017). Brexit Sonrası Birleşik Krallık ve AB’nin Geleceği. Euro Politika Dergisi, 49-64.

  Özbey, E., & Şenyuva, Ö. (2017). Brexit, Avrupa Birliği ve Kamuoyu: Britanya Örneğiyle Avrupa’da Yükselen Radikalizmi ve Popülizmi Anlamak. E. Esen, & D. Şekeroğlu içinde, Brexit: Elveda Avrupa İngiltere’nin AB’den Ayrılmasından Sonra Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye‐AB İlişkilerinde Fırsatlar ve Tehditler (s. 185-214). Ankara: Siyasal Kitabevi.

  Protocol on Ireland and Northern Ireland. (2020). Aralık 6, 2020 tarihinde European Commission: https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-agreement/protocol-ireland-and-northern-ireland_en adresinden alındı

  Soytürk, M. (2020). Avrupa Birliği ve Geleceği. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 311-330. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1275803 adresinden alındı

  Şenbaş, D. (2019). Brexit Sürecinin İngiltere ve Avrupa Birliği Açısından Sonuçları. XI. IBANESS Kongreler Serisi, (s. 228-237). Tekirdağ.

  T.C. Dışişleri Bakanlığı. (2020). Türkiye-Birleşik Krallık İlişkileri. http://www.mfa.gov.tr/turkiye-ingiltere-siyasi-iliskileri.tr.mfa adresinden alındı

  T.C. Ticaret Bakanlığı. (2019). Brexit Süreci Kapsamında Türkiye-Birleşik Krallık Ticari İlişkileri. Aralık 20, 2020 tarihinde https://www.ticaret.gov.tr/blog/ekonomi-haberleri/brexit-sureci-kapsaminda-turkiye-birlesik-krallik-ticari-iliskileri adresinden alındı

  T.C. Ticaret Bakanlığı. (2020). Birleşik Krallık Ülke Profili. https://ticaret.gov.tr/data/5ebe9fea13b876cbbc365429/Birle%C5%9Fik%20Krall%C4%B1k%20%C3%9Clke%20Profili.pdf adresinden alındı

  T.C. Ticaret Bakanlığı. (2020). Ekonomik Görünüm. Aralık 20, 2020 tarihinde https://ticaret.gov.tr/data/5e18288613b8761dccd355ce/Ekonomik_G%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCm_Ekim_2020.pdf adresinden alındı

  T.C. Ticaret Bakanlığı. (2021). BREXIT ve Birleşik Krallık STA. Ankara, Türkiye. https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/ adresinden alındı

  The Guardian. (2013). David Cameron's EU Speech - Full Text. https://www.theguardian.com/politics/2013/jan/23/david-cameron-eu-speech-referendum adresinden alındı

  The World Bank. (2019). GDP growth (annual %) - United Kingdom. NW Washington, United State of America. Ocak 1, 2021 tarihinde https://www.worldbank.org/en/about adresinden alındı

  Topaloğlu, G. (2018). Avrupa Birliği’nden Ayrılma Hakkı ve Brexit Süreci. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 341-365.

  Türkiye İstatistik Kurumu. (2020). Ülkelere Göre Dış Ticaret. Ankara: TÜİK. Ocak 3, 2021 tarihinde https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Dis-Ticaret-104 adresinden alındı

  Türko, E., & Gökçenoğlu, S. (2020). AB Tarihinde Bir Geri Adım: Brexit. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 573-589.

  UK Parliament. (2020). Brexit Negotiations. London, United Kingdom. https://www.parliament.uk/business/publications/research/eu-referendum/negotiations/ adresinden alındı

  Virdee, S., & McGeever, B. (2017). Racism, Crisis, Brexit. Ethnic and Racial Studies, 41(10), 1802-1819.

  Welfens, P. (2017). A Brexit Perspective. The International Economy, 31(3), 40-42.

  Yalçın, E. (2019). Brexit Sürecinin Borsa Endekslerine ve Para Birimlerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Bolu: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.