|  ISSN: 2757-6558   |  e-ISSN: 2757-6558

Orjinal Araştırma Makalesi | Düzce İktisat Dergisi 2021, Cil. 2(1) 1-9

Kripto Paraların Dünya Genelindeki Hukuki Durumuna İlişkin Bir İnceleme

Necip İhsan ARIKAN

ss. 1 - 9   |  Makale No: dİd.2021.001

Yayın tarihi: Mart 22, 2021  |   Okunma Sayısı: 68  |  İndirilme Sayısı: 576


Özet

Ödemelerde kullanılan her şey para olarak kabul edilebilirken, kanuni bir statü kazanması için paranın resmi otoritece tanınması gerekir. Özgürlükçü çevrelerde olumlu karşılanan kripto paralara, ödeme sistemi içindeki oyuncular tarafından pek sıcak bakılmadığı görülmektedir. Küresel pazar hacmi bugün 1,79 trilyon doları geçmiş olan kripto varlıklar ve kripto borsalar dünya genelinde çoğunlukla yasal bir zemine sahip değillerdir. Merkez bankalarınca çıkarılması muhtemel bir resmi dijital paranın ise; bağımsızlık noktasında kripto paralardan ayrıldığı ve özellikle merkeziyet konusunda farklı yapıda olacağı söylenebilir. Kripto varlıkların vergilendirmesine dair, yaklaşık 15 ülkede farklı uygulamalarla birlikte küresel bir uzlaşının olmadığı gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kripto Para, Bitcoin, Ethereum, Merkez Bankası Dijital Parası


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
ARIKAN, N.I. (2021). Kripto Paraların Dünya Genelindeki Hukuki Durumuna İlişkin Bir İnceleme . Düzce İktisat Dergisi, 2(1), 1-9.

Harvard
ARIKAN, N. (2021). Kripto Paraların Dünya Genelindeki Hukuki Durumuna İlişkin Bir İnceleme . Düzce İktisat Dergisi, 2(1), pp. 1-9.

Chicago 16th edition
ARIKAN, Necip Ihsan (2021). "Kripto Paraların Dünya Genelindeki Hukuki Durumuna İlişkin Bir İnceleme ". Düzce İktisat Dergisi 2 (1):1-9.

Kaynakça

  Akdağ, M. (2019). Kripto Paralizasyon ve Türkiye Ekonomisi için Bir Uygulama                (Basılmış Doktora            Tezi), Atatürk Üniversitesi.

  Alnıaçık, B. (2019). An Analysis of Current Status of Crypto Currencies Over the World and         Turkey, Research Studies Anatolia Journal, (2), 21–30.

  Arıkan, N.İ. (2020). An Overview of the Cryptocurrencies: The Theory of Money               Perspective, Malatya      Turgut Ozal University Journal of Business and Administrative                Sciences, 1(2), 147-165.

  Arıkan. N.İ. (2021a). Digital Currencies: Some Theorical and Practical Implications. Ö.     Kaya (Ed.),          Research and Evaluations in Social, Administrative and Educational            Sciences (323-363) içinde.                Ankara: ISPEC.

   Arıkan, N.İ. (2021b). Identification of the Variables Effecting the Value of the Cryptocurrency, The            Journal of International Scientific Researches, 6(1), 27-34.

  Baek, C., & Elbeck, M. (2015). “Bitcoins as an Investment or Speculative Vehicle? A First                Look”. Applied Economics Letters, 22(1), 30-34.

  Banque de France. (2017). Bitcoin (16.01. 2020).

  BDDK, Bitcoin Hakkında Basın Açıklaması, (25.11.2013), 2013/32.

  BIS (2018). Central Bank Digital Currencies. BIS Quarterly Rewiev, March.

  Bech, M. L., & Garratt, R. (2017). “Central Bank Cryptocurrencies”. BIS Quarterly Review, September, 55-70.

  BOE. (2020). Central       Bank Digital Currency: Opportunities, Challenges and Design. Bank Of England.

  Can, M., Khalilov, K., Gündebahar, M., & Kurtulmuşlar, İ. (2016). Bitcoin ile Dünya ve    Türkiye’deki      Dijital Para Çalışmaları Üzerine Bir İnceleme. 19. Akademik Bilişim Konferansı-AB 2017             Aksaray Üniversitesi.

  Christopher, N. (2018). “RBI Panel to Study Feasibility of Digital Currency”.                 (04.01.2020)

  Corbet, S., Lucey, B., Urquhart, A., Yarovaya, L. (2019). “Cryptocurrencies as a financial asset: A                systematic analysis”. International Review of Financial Analysis, 62, 182-           199.

  CPMI (2018). Central Bank Digital Currencies. Bank for International Settlements (BIS).

  Cuthberson, A.,  “İsviçre Devlet Başkanı: Facebook’un kripto parası çuvalladı “, Idependent, 31.12.2019.

  Dyhrberg, A. H. (2016). Bitcoin, Gold and the Dollar – “A GARCH Volatility Analysis”. Finance Research     Letters, 16, 85-92

  ECB. (2012). Virtual Currency Schemes. Frankfurt am Main: Europe Central Bank.

  ECB. (2015). Virtual Currency Schemes – A Further Analysis. Frankfurt am Main: Europe Central Bank.

  ECB. (2018). Securities Settlement Systems: Delivery-Versus-Payment in a Distributed               Ledger Environment.         Europe Central Bank.

  Garratt, R., & Wallace, N. (2018). “Bitcoin 1, Bitcoin 2,.: An Experiment in Privately Issued Outside Monies”. Economic Inquiry, 56(3), 1887-1897.

  Jackson, O. (2018). “US or Swiss Approach for EU Crypto Regulation?”. International

                  Financial Law Review, Feb 22.

  Koning, J. (2016). Fedcoin: A Central Bank-Issued Cryptocurrency. R3 Reports.    (02.02.2020)

  Kumhof, M., & Noone, C. (2018). “Central Bank Digital Currencies-Design Principles and Balance             Sheet Implications”. Bank of England Staff Working Paper, 725. (03.04.2020).

  MAS. (2019). Project Ubin: Central Bank Digital Money Using Distributed Ledger Technology.    Monetary Authotarity of Singapore.

  Öztürk,A. A., "Blokzincir (Blockchain) Teknolojisi ve Kripto Paraların Finans Sektörüne Etkisi ile               Ülkemizdeki ve Uluslararası Alandaki Önemli Yasal Düzenlemeler", Finans Hukuku Gündemi             Dergisi, 2019,(2).

  Schweigl, J. (2018). “Central Bank Digital Currency–the Latest Challenge for the Theory of Monetary        Law”. In Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and            Expenditures in Public Interest (Conference Proceedings), 385-390.

  Resmî Gazete, On Birinci Kalkınma Planı, 23.07.2019.

  Reuters. (2018). Switzerland Seeks Study of State-Backed E-Franc Cryptocurrency. (10.02.2020).

  Şahin, E. (2018). "Crypto Money Bitcoin: Price Estimation with ARIMA and Artificial Neural        Networks”. Fiscaoeconomia , 2 (2) , 74-92.

  Yılmaz, G. Ve Koç, T.S. (2019), “Kripto Para Alım Satımı ve Madenciliği Faaliyetlerinin   Vergilendirilmesi Üzerine Bir Tespit ve Öneri,” Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 364, Ocak 2019,    ISSN 1300-8951, 23-42.