|  ISSN: 2757-6558   |  e-ISSN: 2757-6558

Top Ranked Articles

COVID-19 Salgını İle Mücadelede Davranışsal İktisadın Rolü

Veysel KARAGÖL

pp. 1-10   |  Number of Views: 117  |  Number of Download: 221

Volume 1, Issue 1

Katılım Bankası Çalışanlarının İslami Finans Hassasiyeti Üzerine Bir Araştırma

Cemil BALKANLI, Fatih YARDIMCIOĞLU

pp. 24-56   |  Number of Views: 87  |  Number of Download: 212

Volume 1, Issue 1

Issue Information

pp. 0-0   |  Number of Views: 52  |  Number of Download: 207

Volume 1, Issue 1

İaşe Temelli Ekonomik Model: Osmanlı Örneği

Mehmet BATMAN, Sema YILMAZ GENÇ

pp. 69-81   |  Number of Views: 109  |  Number of Download: 207

Volume 1, Issue 1

Tarihsel Süreçte İltizam Sisteminin Sosyo Ekonomik Etkileri; Devlet Erkinin Kişisel Kullanımı “Mültezim”

Mehmet Emin YARDIMCI, Erkan OFLAZ, Oktay MENECLER

pp. 57-68   |  Number of Views: 50  |  Number of Download: 183

Volume 1, Issue 1

more...