|  ISSN: 2757-6558   |  e-ISSN: 2757-6558

Top Ranked Articles

COVID-19 Salgını İle Mücadelede Davranışsal İktisadın Rolü

Veysel KARAGÖL

pp. 1-10   |  Number of Views: 182  |  Number of Download: 485

Volume 1, Issue 1

Katılım Bankası Çalışanlarının İslami Finans Hassasiyeti Üzerine Bir Araştırma

Cemil BALKANLI, Fatih YARDIMCIOĞLU

pp. 24-56   |  Number of Views: 160  |  Number of Download: 474

Volume 1, Issue 1

Brexit Sürecinin Birleşik Krallık ve Türkiye Ekonomilerine Etkilerinin Dış Ticaret Bağlamında Analizi

Gizem KOL

pp. 24-48   |  Number of Views: 261  |  Number of Download: 453

Volume 2, Issue 1

İaşe Temelli Ekonomik Model: Osmanlı Örneği

Mehmet BATMAN, Sema YILMAZ GENÇ

pp. 69-81   |  Number of Views: 249  |  Number of Download: 440

Volume 1, Issue 1

The Evolution of Development Discourse and the Meaning of Development-I: 1950-1980

Furkan TÜZÜN

pp. 11-23   |  Number of Views: 130  |  Number of Download: 435

Volume 1, Issue 1

more...