|  ISSN: 2757-6558   |  e-ISSN: 2757-6558

Top Ranked Articles

COVID-19 Salgını İle Mücadelede Davranışsal İktisadın Rolü

Veysel KARAGÖL

pp. 1-10   |  Number of Views: 195  |  Number of Download: 607

Volume 1, Issue 1

Katılım Bankası Çalışanlarının İslami Finans Hassasiyeti Üzerine Bir Araştırma

Cemil BALKANLI, Fatih YARDIMCIOĞLU

pp. 24-56   |  Number of Views: 177  |  Number of Download: 593

Volume 1, Issue 1

Brexit Sürecinin Birleşik Krallık ve Türkiye Ekonomilerine Etkilerinin Dış Ticaret Bağlamında Analizi

Gizem KOL

pp. 24-48   |  Number of Views: 305  |  Number of Download: 580

Volume 2, Issue 1

İaşe Temelli Ekonomik Model: Osmanlı Örneği

Mehmet BATMAN, Sema YILMAZ GENÇ

pp. 69-81   |  Number of Views: 323  |  Number of Download: 559

Volume 1, Issue 1

The Evolution of Development Discourse and the Meaning of Development-I: 1950-1980

Furkan TÜZÜN

pp. 11-23   |  Number of Views: 163  |  Number of Download: 555

Volume 1, Issue 1

more...