|  ISSN: 2757-6558   |  e-ISSN: 2757-6558

Most Downloaded

COVID-19 Salgını İle Mücadelede Davranışsal İktisadın Rolü

Veysel KARAGÖL

ss. 1 - 10   |   Okunma Sayısı: 210  |  İndirilme Sayısı: 668

Katılım Bankası Çalışanlarının İslami Finans Hassasiyeti Üzerine Bir Araştırma

Cemil BALKANLI, Fatih YARDIMCIOĞLU

ss. 24 - 56   |   Okunma Sayısı: 195  |  İndirilme Sayısı: 662

Brexit Sürecinin Birleşik Krallık ve Türkiye Ekonomilerine Etkilerinin Dış Ticaret Bağlamında Analizi

Gizem KOL

ss. 24 - 48   |   Okunma Sayısı: 333  |  İndirilme Sayısı: 654

İaşe Temelli Ekonomik Model: Osmanlı Örneği

Mehmet BATMAN, Sema YILMAZ GENÇ

ss. 69 - 81   |   Okunma Sayısı: 356  |  İndirilme Sayısı: 632

The Evolution of Development Discourse and the Meaning of Development-I: 1950-1980

Furkan TÜZÜN

ss. 11 - 23   |   Okunma Sayısı: 204  |  İndirilme Sayısı: 623

Hisse Senedi Fiyatlarının Ortalamaya Dönüşü: Kesirli Frekanslı Fourier ADF Birim Kök Testi

Ayşegül HAN

ss. 49 - 62   |   Okunma Sayısı: 163  |  İndirilme Sayısı: 622

Tarihsel Süreçte İltizam Sisteminin Sosyo Ekonomik Etkileri; Devlet Erkinin Kişisel Kullanımı “Mültezim”

Mehmet Emin YARDIMCI, Erkan OFLAZ, Oktay MENECLER

ss. 57 - 68   |   Okunma Sayısı: 144  |  İndirilme Sayısı: 608

Issue Information 1(1)

ss. 0 - 0   |   Okunma Sayısı: 71  |  İndirilme Sayısı: 590

Katılım Bankaları Kâr Payı Oranları ve Enflasyon İlişkisi: Fisher Hipotezi Bağlamında Nedensellik Analizi

Leyla ERGENE & Nurullah ALTINTAŞ

ss. 80 - 102   |   Okunma Sayısı: 135  |  İndirilme Sayısı: 577

Kripto Paraların Dünya Genelindeki Hukuki Durumuna İlişkin Bir İnceleme

Necip İhsan ARIKAN

ss. 1 - 9   |   Okunma Sayısı: 68  |  İndirilme Sayısı: 576