|  ISSN: 2757-6558   |  e-ISSN: 2757-6558

Most Downloaded

COVID-19 Salgını İle Mücadelede Davranışsal İktisadın Rolü

Veysel KARAGÖL

ss. 1 - 10   |   Okunma Sayısı: 117  |  İndirilme Sayısı: 222

Katılım Bankası Çalışanlarının İslami Finans Hassasiyeti Üzerine Bir Araştırma

Cemil BALKANLI, Fatih YARDIMCIOĞLU

ss. 24 - 56   |   Okunma Sayısı: 87  |  İndirilme Sayısı: 212

Issue Information

ss. 0 - 0   |   Okunma Sayısı: 52  |  İndirilme Sayısı: 208

İaşe Temelli Ekonomik Model: Osmanlı Örneği

Mehmet BATMAN, Sema YILMAZ GENÇ

ss. 69 - 81   |   Okunma Sayısı: 109  |  İndirilme Sayısı: 208

Tarihsel Süreçte İltizam Sisteminin Sosyo Ekonomik Etkileri; Devlet Erkinin Kişisel Kullanımı “Mültezim”

Mehmet Emin YARDIMCI, Erkan OFLAZ, Oktay MENECLER

ss. 57 - 68   |   Okunma Sayısı: 50  |  İndirilme Sayısı: 184

The Evolution of Development Discourse and the Meaning of Development-I: 1950-1980

Furkan TÜZÜN

ss. 11 - 23   |   Okunma Sayısı: 39  |  İndirilme Sayısı: 181

Brexit Sürecinin Birleşik Krallık ve Türkiye Ekonomilerine Etkilerinin Dış Ticaret Bağlamında Analizi

Gizem KOL

ss. 24 - 48   |   Okunma Sayısı: 152  |  İndirilme Sayısı: 181

Kripto Paraların Dünya Genelindeki Hukuki Durumuna İlişkin Bir İnceleme

Necip İhsan ARIKAN

ss. 1 - 9   |   Okunma Sayısı: 39  |  İndirilme Sayısı: 177

Hisse Senedi Fiyatlarının Ortalamaya Dönüşü: Kesirli Frekanslı Fourier ADF Birim Kök Testi

Ayşegül HAN

ss. 49 - 62   |   Okunma Sayısı: 53  |  İndirilme Sayısı: 148

Türkiye'de Askeri Harcama Yakınsaması: Fourier Birim Kök Testinden Kanıtlar

Gökhan KONAT

ss. 13 - 23   |   Okunma Sayısı: 45  |  İndirilme Sayısı: 143