|  ISSN: 2757-6558   |  e-ISSN: 2757-6558

Most Downloaded

COVID-19 Salgını İle Mücadelede Davranışsal İktisadın Rolü

Veysel KARAGÖL

ss. 1 - 10   |   Okunma Sayısı: 177  |  İndirilme Sayısı: 423

Katılım Bankası Çalışanlarının İslami Finans Hassasiyeti Üzerine Bir Araştırma

Cemil BALKANLI, Fatih YARDIMCIOĞLU

ss. 24 - 56   |   Okunma Sayısı: 147  |  İndirilme Sayısı: 405

Brexit Sürecinin Birleşik Krallık ve Türkiye Ekonomilerine Etkilerinin Dış Ticaret Bağlamında Analizi

Gizem KOL

ss. 24 - 48   |   Okunma Sayısı: 240  |  İndirilme Sayısı: 404

İaşe Temelli Ekonomik Model: Osmanlı Örneği

Mehmet BATMAN, Sema YILMAZ GENÇ

ss. 69 - 81   |   Okunma Sayısı: 221  |  İndirilme Sayısı: 387

Issue Information

ss. 0 - 0   |   Okunma Sayısı: 64  |  İndirilme Sayısı: 383

The Evolution of Development Discourse and the Meaning of Development-I: 1950-1980

Furkan TÜZÜN

ss. 11 - 23   |   Okunma Sayısı: 105  |  İndirilme Sayısı: 377

Kripto Paraların Dünya Genelindeki Hukuki Durumuna İlişkin Bir İnceleme

Necip İhsan ARIKAN

ss. 1 - 9   |   Okunma Sayısı: 62  |  İndirilme Sayısı: 354

Tarihsel Süreçte İltizam Sisteminin Sosyo Ekonomik Etkileri; Devlet Erkinin Kişisel Kullanımı “Mültezim”

Mehmet Emin YARDIMCI, Erkan OFLAZ, Oktay MENECLER

ss. 57 - 68   |   Okunma Sayısı: 90  |  İndirilme Sayısı: 351

Hisse Senedi Fiyatlarının Ortalamaya Dönüşü: Kesirli Frekanslı Fourier ADF Birim Kök Testi

Ayşegül HAN

ss. 49 - 62   |   Okunma Sayısı: 102  |  İndirilme Sayısı: 340

Katılım Bankaları Kâr Payı Oranları ve Enflasyon İlişkisi: Fisher Hipotezi Bağlamında Nedensellik Analizi

Leyla ERGENE & Nurullah ALTINTAŞ

ss. 80 - 102   |   Okunma Sayısı: 113  |  İndirilme Sayısı: 334