|  ISSN: 2757-6558   |  e-ISSN: 2757-6558

En Popüler Makaleler

COVID-19 Salgını İle Mücadelede Davranışsal İktisadın Rolü

Veysel KARAGÖL

ss. 1-10   |  Okunma Sayısı: 117  |  İndirilme Sayısı: 222

Cilt 1, Sayı 1

Katılım Bankası Çalışanlarının İslami Finans Hassasiyeti Üzerine Bir Araştırma

Cemil BALKANLI, Fatih YARDIMCIOĞLU

ss. 24-56   |  Okunma Sayısı: 87  |  İndirilme Sayısı: 212

Cilt 1, Sayı 1

Issue Information

ss. 0-0   |  Okunma Sayısı: 52  |  İndirilme Sayısı: 208

Cilt 1, Sayı 1

İaşe Temelli Ekonomik Model: Osmanlı Örneği

Mehmet BATMAN, Sema YILMAZ GENÇ

ss. 69-81   |  Okunma Sayısı: 109  |  İndirilme Sayısı: 208

Cilt 1, Sayı 1

Tarihsel Süreçte İltizam Sisteminin Sosyo Ekonomik Etkileri; Devlet Erkinin Kişisel Kullanımı “Mültezim”

Mehmet Emin YARDIMCI, Erkan OFLAZ, Oktay MENECLER

ss. 57-68   |  Okunma Sayısı: 50  |  İndirilme Sayısı: 184

Cilt 1, Sayı 1

daha fazla...